MUIDEN YLLÄPITÄMIÄ LINKKISIVUJA
LINKS TO OTHER FINNISH RESOURCES
SUOMI ENGLISH
Valtioneuvosto Council of State of Finland
Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs, Finland
Helsingin kaupunki City of Helsinki
Yleisradio Finnish Radio News in English
Muusiikkojen Liitto Finnish Music
Valtion taidemuseo Finnish National Gallery
Suomen Standardisoimisliitto Finnish Standards Association
Tekniikan Sanastokeskus Finnish Centre for Technical Terminology
Vaasan yliopisto: Terminology Online Terminology Online at Vaasa University
Online Dictionaries Online Dictionaries
 
käytössä olevat sanakirjat
 
Finnish Dictionary Resources
takaisin kotisivulle Return to Home Page