KÄYTÖSSÄ OLEVAT SANAKIRJAT JA SANASTOT

- Alumiinisanasto (su/sv/en/sa) SFS 2557, Helsinki (1972).
- Atk-sanakirja (su/en/sv/sa/ra/esp/ees/ve) Suomen ATK-kustannus Oy, Helsinki (1999) ISBN 951-762-714-9.
- Betonisanasto, Jukka Vuorinen (su/en). Gummerus, Jyväskylä (1983) ISBN 951-9365-11-7.
- Budgettisanasto (su/sv/en/sa/ra) Taloustieto, Helsinki (2001) ISBN 951-628-345-4.
- Elektroniikan sanakirja (englantilais-suomalainen) Hukki & Pakarinen Oy, Ikaalinen (1995).
- Elektroniikan sanakirja (suomalais-englantilainen) Hukki & Pakarinen Oy, Ikaalinen (1995).
- Elintarvikkeet. Aistinvarainen analyysi/Food Analysis. Sensory Analysis. SFS 5495, Helsinki (1989).
- Englantilais-suomalainen tekniikan sanakirja. Tammi, Helsinki (1971) ISBN 951-30-2032-0.
- EU-sanasto (su/en/su) EU Vocabulary with EU Glossary of Abbreviations, Ministry for Foreign Affairs, Helsinki (1994).
- EMU-sanasto (su/sv/en/sa/ra) Taloustieto, Helsinki (2000) ISBN 951-628-302-0.
- Hallintonimikkeet. Ministeriöiden nimet vieraskielisine vastineineen SFS 5465 (1992).
- Ilmasuojelusanasto/Air Quality Vocabulary (su/sv/en) SFS 3867, Helsinki (1988).
- Juridiikan ja hallinnon suomalais-englantilainen sanasto. Oikeuspoliittinen Tutkimuslaitos (1983).
- Kaapeli- ja satelliittitelevisiosanaasto (su/sv/en) Painatuakeskus, Helsinki (1993) ISBN 951-37-1178-1.
- Kaivossanasto/Glossary of Mining Terms (su/sv/en) Vuorimiesyhdistys, Helsinki (1967).
- Kiinteistösanasto/Real Estate Vocabulary. VTT / Rakennuskirja Helsinki (1984).
- Kirjanpito- ja tilinpäätössanasto (su/en/sa), Taloustieto Oy, Helsinki (1995) ISBN 951-628-28-0.
- Korkeakoulusanasto suomeksi ja englanniksi/University Terminology, Hki Univ. Press (1989).
- Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Peruskäsitteet ja menetelmät/Safety of Machinery. Basic Concepts, General Design Principles. Basic Terminology, Methodology (su/en/sa/ra) SFS Helsinki (1992).
- Korjausopassanasto (en/su/en). Tieto Nikkari (1981) ISBN 951-99270-0-X.
- Koulutusalan sanasto (su/ru/en/re/sa/ve) Opetushallitus (19980 ISBN952-13-0200-3.
- Lakikielen sanakirja, Matti Joutsen (su-en) WSOY (2000) ISBN 951-0-23932-1.
- Lakikielen sanakirja, Matti Joutsen (en-su) WSOY (2000) ISBN 951-0-23933-X.
- Lexicon Forestale/Metsäsanakirja/Forest Dictionary (su/sv/en/sa/ve) WSOY (1977).
- Liike-elämän sanakirja (suomi-englanti) Yliopistopaino, Helsinki (1999) ISBN 951-628-300-4.
- Liike-elämän sanakirja (englanti-suomi) Yliopistopaino, Helsinki (1999) ISBN 951-628-301-2.
- Lääketieteen termit (su/la/en/ru) Duodecim, Helsinki (1999) ISBN 951-656-012-1.
- Maa- ja pohjavesisanasto/Soil Water and Ground-Water Terminology, Vesihallitus, Helsinki (1976).
- Merikulkualan sanasto/Maritime Dictionary, Gummerus, Jyväskylä (1980).
- Mittaus- ja sähkötekniikan sanakirja/Technical Controls Word List, Helsinki (1975).
- Multimediasanasto (su/ru/en) Tekniikan sanastokeskus, Helsinki (1998).
- Muovitermit/Plastics terminology. Muoviyhdistys r.y. Gummerus, Jyväskylä (1992).
- NFTU Film & TV Technical Terms (no/sv/ta/is/su/en) Proprius, Stockholm (1983).
- Oil and Fuel Dictionary (en/ra/sa/es/sv/su) Mercator, Helsinki (1968).
- Pankki- ja rahoitussanasto (su/sv/en) Taloustieto, Helsinki (1990) ISBN 951-628-169-9.
- Paper and Board Dictionary (en/su/sv/sa/ra/es) FPTJPC (1986) ISBN 9519309-61-6.
- Rakennuspuusepänteollisuuden sanasto (su/sv/ta/ra/ve) Rakennustietosäätiö, Helsinki (1981).
- Rakennusmittaussanasto/Measurement in Building (su/sv/en/ra/sa) Rakennustietosäätiö, Helsinki (1976).
- Rakennusmaalaussanasto/Painting of Buildings (su/sv/en) SFS 4574, Helsinki (1980).
- Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus/Non-destructive Testing. Ultrasonic Inspection (sa/sv/en/sa) SFS 5489 (1988).
- Rikosilmoitussanasto/Intrusion Alarm Glossary (su/sv/no/ta/en/sa) Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ja Rakennuskirja, Helsinki (1984).
- Rikosilmoitussanasto/Intrusion Alarm Glossary (su/sv/no/nony/ta/en/sa/ra) Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto, Helsinki (1993) ISBN 952-9770-07-3.
- SDH-sanasto/Synchronous Digital Hierarchy Glossary (su/en/sa/ra) Tekniikan Sanastoakeskus ry, Forssa (1995) ISBN 952-9794-07-X.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon sanastot, Stakes & TSK, Rauma (1997) ISBN951-33-0385-3.
- Suomalais-englantilainen arkkitehtuuri- ja rakennussanasto/Finnish-English Architectural and Building Word List, John Methuen SAFA, Suomen Arkkitehtiliitto, Helsinki (1996) ISBN 951-99976-1-X.
- Suosanasto/Peatland Terminology (sa/su/sv/en) Suoseura, Helsinki (1956).
- Suureet ja Yksiköt. Suurenimet, Tunnukset ja Yksiköt/Quantities, Units; Names/Symbols/Units for Quantities (en/ra/sa/ta/no/sv/su) SFS Helsinki (1985).
- Sähköteknillinen Sanasto. Avaruusradiotietoliikenne/Electrotechnical Vocabulary. Space Radiocommunications (su/ra/en/ve/sa/es/it/nl/pu/sv) SFS 5618 Helsinki (1990).
- Taloussanasto (su/ru/en/sa/ra) Taloustieto Oy (1998)ISBN 951628-265-2.
- Tekniikan ja kaupan sanakirja (su>en) Talvitie-Hytönen WSOY (2001) 6. painos.
- Tekniikan ja kaupan sanakirja (en>su) Talvitie-Hytönen WSOY (2000) 13. painos
- Tekniikan sanasto (su<>en) Teekkarien Autopalvelu/Alfamer Oy, Helsinki (2000) ISBN 952-5089-45-2.
- Telepalveluanasto su/sv/en/sa/ra/ee) Tekniikan Sanastokeskus ry, Forsssa (1997) ISBN 952-9794-08-8.
- Teollisoikeudellinen termistö, Juha Maalismaa (su/ru/en/sa/ra) TKK Dipoli (1996:9).
- Tiesanasto/Technical Road Terms (en/sv/sa/su) Suomen Tieyhdistys, Hki (1966).
- Tieteelliset Seurat/Scientific Societies. Tieteellisten seurojen neuvosto, Helsinki (1981).
- Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistus nimikkeistö/CADCAM Computer Hardware Nomenclature. SFS, Helsinki (1990).
- Vakuutusalan sanakirja/Insurance Dictionary (su/en/sv) Yliopistopaino, Helsinki (2002) ISBN 951-9770-54-5.
- Valtioneuvostosanasto (su/ru/ta/en/sa/nl/es/pt/it/el/vi/ve) Edita (1998) ISBN 951-37-2512-X.
- Vanerituotteet sanasto/Plywood Vocabulary (su/en) SFS 2290, Helsinki (1970).
- Whaddyacallit: amerikanenglannin slangin ja amerikkalaisuuksien sanakirja (en/su) Ilkka Rekiaro WSOY (2002) ISBN 951-0-26780-5.
- Yhdyskuntasuunnittelun sanasto/Urban and Regional Planning Glossary. (su/en/ra/ve) Helsinki (1984).

 

muiden ylläpitämiä linkkisivuja takaisin kotisivulle